Praca w Zarządzie

Ogłoszenia o naborze do pracy w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urzadzeń Wodnych w Łodzi.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w WZMiUW, iż począwszy od dnia 7 sierpnia 2005 roku w przypadku każdorazowej potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym przeprowadzany będzie otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ogłoszenia o stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska umieszczane będą poniżej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie WZMiUW w Łodzi ul. Solna 14 .

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) WZMiUW w Łodzi będzie przyjmował oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie WZMiUW w Łodzi ul. Solna 14.

Jednocześnie, w przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prosimy o składanie, bądź przesyłanie do WZMiUW w Łodzi swoich ofert pisemnie w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Zarządzenia Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi w sprawie:

Informację wprowadził(a): Architektura Internetu - Admin (2012-12-26)
Informację zmodyfikował(a): WZMiUW w Łodzi - Admin (2013-02-15)